ادبیات کهن

تذکره انجمن خاقان

نام کتاب : تذکره انجمن خاقان

نویسنده : قاضل خان گروسی

با مقدمه : دکتر توفیق سبحانی

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1376

تعداد صفحه : 686

قیمت : 345,000 ریال

 

انجمن خاقان یكی از تذكره‎های معروف دورۀ اول قاجاریه است‎. این تذكره شامل چهار انجمن و یك خاتمه است‎. انجمن اول ذكر مجملی از وقایع دوران‎ فتحعلی‎شاه و اشعار اوست‎. انجمن دوم در احوال و اشعار بزرگ‎زادگان سلسلۀ قاجار است‎. انجمن سوم در حسب و نسب شاعرانی است كه به درگاه سلطان راه‎ یافته‎اند. انجمن چهارم در ذكر شاعران بلاد مختلف است. در خاتمه احوال و آثار خود مؤلف آمده است‎.