ادبیات کهن

فوائد الفواد

نام کتاب : فوائدالفؤاد

نویسنده : خواجه حسن دهلوی

تصحیح : محمد لطیف ملک

به کوشش : دکتر محسن کیانی

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1377

تعداد صفحه : 348

قیمت : 95,000 ریال

 

فوائدالفؤاد، ملفوظات خواجه نظام‎الدین اولیا یكی از عارفان و صوفیان برجستۀ هند است‎. خواجه حسن دهلوی و امیرخسرو دهلوی هر دو از تربیت‎یافتگان‎ نظام‎الدین اولیا بوده‎اند. خواجه حسن هر روز در محضر پیر خود حضور می‎یافته، گفته‎های او را به خاطر می‎سپرده و در برگشت به منزل آنها را یادداشت‎ می‎كرده و مجموعۀ آن را فوائدالفؤاد نام نهاده است‎.