ادبیات کهن

مفتاح الهدایه و مصباح العنایه

نام کتاب : مفتاح‎الهدایه و مصباح‎العنایه

نویسنده : محمود بن عثمان

به کوشش : عمادالدین شیخ الحکمایی

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1376

تعداد صفحه : 358

قیمت : نایاب

 

سیرت‎نامۀ شیخ امین‎الدین محمد بلیانی است كه توسط محمودبن عثمان در قرن هشتم نوشته شده ‎است و آقای شیخ‎الحكمایی به تصحیح و تحقیق دربارۀ آن‎ پرداخته‎اند. امین‎الدین بلیانی همان عارف وارسته‎ای است كه لسان‎الغیب در ستایش او گفته‎: دگـر بقیۀ ابـدال شــیخ امین‎الدین كه یمن همّت او كارهای بسته گشاد