ادبیات کهن

منظومه های فارسی

نام کتاب : منظومه‎های فارسی

به کوشش : محمد علی خزانه‌دارلو

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1375

تعداد صفحه : 700

قیمت : نایاب

 

مجموعه‎ای ‎است كه به بررسی و معرفی منظومه‎های فارسی باقیمانده از قرن نهم تا دوازدهم هجری می‎پردازد. این كتاب علاوه بر مشخصات نُسخ‎، خلاصه‎ای از آنها را نیز در برگرفته است‎.