ادبیات کهن

هزار قطعه

نام کتاب : هزارقطعه

به کوشش : سید احمد بهشتی شیرازی

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1374

تعداد صفحه : 536

قیمت : 265,000 ریال

 

قطعه یكی از قالب‎های شعر پارسی است كه اگرچه شاعر در این قالب بیشتر به پند و نصیحت و پرهیز از دنیا و دنیاپرستان می‎پردازد ولی در همۀ زمینه‎ها از مدح و ذم و هجو و تهنیت و تعزیت و انتقادهای صریح اجتماعی و سیاسی طبع‎آزمایی می‎كند. در این كتاب‎، زیباترین قطعات نغز و پرمعنی ادب پارسی از رودكی تا امروز فراهم آمده است‎.