شعر و عرفان معاصر

شاید شبیه نیایش

نام کتاب : شاید شبیه نیایش

نویسنده : علی میرمیرانی

چاپ :اول

قطع : جیبی

سال چاپ : 1393

تعداد صفحه : 48

قیمت : 30,000 ریال

 

شاید شبیه نیایش مروری است بر نام های ذات باری، بی واسطه چنان که هر عابدی معبودش را می خواند. چندین اسم از نام های خداوند خدای که هریک پنجره ای است برای بهتر دیدن و بهینه فهمیدن جهان در سطوری گرد هم آمده که نیایش نیست اما. هست و نیست. زمزمه است. مانند آن است که کسی رونوشتی از حس خود ارائه دهد. نگاهی دیگر به اسما الحسن نه از منظر حکمت و پند که از دریچه ای به واگویه هایی چند. یک رونویسی از اسامی حضرت حق، ساده و آهسته چنانکه می توان نجوا نامش نهاد.