داستان ایرانی

خوف

نام کتاب : خوف

نویسنده : شیوا ارسطویی

چاپ : دوم

قطع : رقعی

سال چاپ : 1393

تعداد صفحه : 192

قیمت : 120,000 ریال

 

رمان خوف روایتی‌ست ساده از ترس‌های پیچیدة انسان مدرنی که از میان همة شیوه‌های زندگی، تنهایی را انتخاب می‌کند. راوی در این روایت، در مواجهه‌ای تنگاتنگ با نوع زندگی‌اش و واقعیت‌های غیرقابل پیش‌بینی‌ای که این نوع از زندگی پیش‌رویش قرار داده، دچار اضطراب و وحشتی خارج از توان و ظرفیت بشر امروز می‌شود. اضطراب و وحشتی که متن تلاش می‌کند آن را به عنوان عنصری معلول از درون به اجزا در بیاورد ولی علت آن را در بیرون از متن جستجو کند.