داستان ایرانی

زرد خاکستری

نام کتاب : زرد خاکستری

نویسنده : فرشته مولوی

چاپ : اول

قطع : رقعی

سال چاپ : 1391

تعداد صفحه : 128

قیمت : 59,500 ریال

 

در غبار می‌برندش. شانه‌های سنگین فرو افتاده. نه باد می‌وزد، نه برف می‌بارد. تابوت کج و راست می‌شود. چهره‌های برافروخته. بوی خاک می‌آید. باران نمی‌آید. آفتاب نمی شود. پاهای پرشتاب. دور می‌شوند. سربرمی‌گردانم. پشته‌های خاک، گورهای خالی. پس غبار دوچرخه سوار را می‌بینم. آهسته می‌گذرد. نه دور می‌رود، نه نزدیک می‌آید. می‌چرخد؛ می‌گردد؛ پشت شاخه‌های خشک پیدا و ناپیدا می‌شود. رو برمی‌گردانم. زرد، خاکستری. خاکستری، زرد.