داستان ایرانی

لطفا خیالت راحت نباشد

نام کتاب : لطفا خیالت راحت نباشد

نویسنده : نرگس نظیف

چاپ : اول

قطع : جیبی

سال چاپ : 1396

تعداد صفحه : 154

قیمت : 95,000 ریال

 

راه افتادم. بدون آن که پشت سرم را نگاه کنم. اما از عرض خیابان گذشتم و بعد در طولش تا جایی که پاهایم توان داشت قدم زدم. بی‌آن‌که به نرمال بودن یا نبودنم فکر کنم. در این سه ماه هم هنوز روی رد پاهایش راه می‌رفتم. مقیاسش در مورد همه چیز کلمه‌ی نرمال بود. رابطه‌ی نرمان، زن نرمال، غذاخوردن نرمال، زیبایی نرمال، زندگی نرمال... این نرمال‌ها و غیرنرمال‌ها را آن قدر تکرار کرده بود که مثل سوال‌های کتاب‌های درسی‌مان شده بود و من زیر قسمت‌های مهمش را خط می‌کشیدم و با صدای بلند می‌خواندم: رابطه‌ی نرمال به چه رابطه‌ای می‌گویند؟ رابطه‌ی نرمال، رابطه‌ای است که در آن دو نفر...