داستان ایرانی

گوینده خبر سکوت کرده است

نام کتاب : گوینده خبر سکوت کرده است

نویسنده :مژگان بابامرندی

چاپ : اول

قطع : جیبی

سال چاپ : 1397

تعداد صفحه : 126

قیمت : 75,000 ریال

 

به خودم می‌گویم:« کاش زودتر بروند» حس می‌کنم خیسم. عجیب بدم می‌آید از این روزها. صبر می‌کنم تا سروصداها بخوابد. صدای بسته شدن در می‌آید و صدای چرخیدن کلید توی قفل. دیگر تمام. باورم نمی‌شود حالا دیگر آزادم. مهم‌تر از هم تنهایم. این روزها تنهایی را خیلی دوست دارم. دل نمی‌خواهد توی این روزها جایی بروم. هی فکر می‌کنم خیسم. هی یواشکی خودم را لمس می‌کنم مبادا جایی نم داده باشد لک بشود.»