ادبیات جهان

نام کتاب : اطلس سرزمین میانه

نویسنده : کارن وین فونستاد

مترجم : رضا علیزاده

چاپ : دوم

قطع : رحلی

سال چاپ : 1395

تعداد صفحه : 218

قیمت : 245,000 ریال

 

اطلس سرزمین میانه، اطلس دنیای خیالی داستان‌های تالكین است. این كتاب اولین بار در سال 1981 پس از انتشار آثار عمدۀ تالكین، یعنی «هابیت»، س‌گانۀ «ارباب حلقه‌ها» و «سیلماریلیون» منتشر شد.

 

این اطلس همچنین شامل نقشه‌های مشروح سرزمین‌هایی است كه در این كتاب‌ها توصیف شده است. ویرایش دوم و به‌روز شدۀ این كتاب پس از انتشار هشت جلد از «تاریخ سرزمین میانه» منتشر شد كه این ترجمه بر اساس ویراست دوم این كتاب انجام شده است.

 

نقشه‌ها بر اساس قواعد اطلس‌های دنیای واقعی ترسیم شده‌اند و نتیجۀ سال‌ها تلاس فونستاد و دقیق شدن در متن نوشته‌ها و نقشه‌ها و نقاشی‌های تالكین است. اطلس همچنین مسیر مهاجرت‌های اقوام، راهنمای مسیر سفر شخصیت‌ها، وضعیت آب و هوا و پوشش گیاهی و زبان‌ها و اطلاعات جمعیت‌شناختی در طول تاریخ سرزمین میانه را از دوران نخست تا پایان دوران سوم در اختیار خوانندگان می‌گذارند.

 

در این كتاب همچنین نقشۀ شهرهای مهم، دژها و ... نیز علاوه شده است. در نسخۀ فارسی كتاب همۀ تصاویر و نقشه‌ها از نو ترسیم و سپس اسامی روی آنها جاگذاری شده است. نمایۀ كتاب همچنین استفاده از آن را بسیار تسهیل می‌كند و حالتی دایرۃالمعارف‌گونه به آن می‌بخشد.