ادبیات جهان

نژاد آندرومدا

نام کتاب : نژاد آندرومدا

نویسنده : مایکل کرایتون

مترجم : فائزه دینی

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1379

تعداد صفحه : 378

قیمت : 185,000 ریال

 

این كتاب شرح یك بحران علمی در آمریكاست‎. این بحران در دهۀ هفتم قرن بیستم روی داده است‎. اما وقایع و پیامدهای آن از سوی مقامات امنیتی مخفی نگاه‎ داشته می‎ شود. نژاد آندرُمدا سعی دارد ابعاد مخفی و سری آن را آشكار كند. مترجم در اغلب موارد به كمك پانوشت‎‌ها و یادداشت‎‌های توضیحی خوانندگان را یاری می‎‌كند.