دین عرفان و فلسفه

ترجمان الاشواق

نام کتاب : ترجمان الاشواق

نویسنده : محی الدین عربی

مترجم : گل بابا سعدی

چاپ : دوم

قطع : وزیری

سال چاپ : 1378

تعداد صفحه : 240

قیمت : نایاب

 

اَدینُ بِدین الحُبّ. این جمله كه روح تعلیمات ابن‎‌عربی و مسلك او را در خود خلاصه كرده‎، فرازی از كتاب بلندمرتبۀ او ترجمان‎‌الاشواق است كه ظاهراً در عشق دختری اصفهانی توسط او سروده شده است‎. پس از سرودن این كتاب‎، ابن‎‌عربی به اتهام عشق مجازی مورد شماتت قرار گرفت‎، لذا خود شرحی بر آن‎ نوشت تا باطن آن را آشكار كند. این كتاب توسط رینولد نیكلسون ترجمه و شرح شده و آقای گل‎ بابا سعیدی كتاب و شرح نیكلسون را با عنایت به متن اصلی‎ اثر كه عربی است از انگلیسی ترجمه كرده ‎است‎.