دین عرفان و فلسفه

حرکت و زمان در فلسفه

نام کتاب : حرکت و زمان در فلسفه

نویسنده : مهدی نجفی افرا

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1382

تعداد صفحه : 252

قیمت : نایاب

 

مفاهیمی چون حرکت و زمان از دورۀ یونان باستان در مرکز توجه فلاسفۀ نام‎داری چون ارسطو قرار داشته است و با تأثیرپذیری فلسفۀ اسلامی از فلسفۀ یونان به این حیطه نیز وارد شده است. این کتاب به بررسی سیر نظریه‎های فلسفی از یونان باستان تا دورۀ معاصر می‎پردازد و نظریات شاخص‎ترین فلاسفۀ این دوره را بررسی می‎کند.