دین عرفان و فلسفه

کیمیا 10

نام کتاب : کیمیا 10

به کوشش : دکتر حسین الهی قمشه‌ای، سید احمد بهشتی شیرازی

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1389

تعداد صفحه : 640

قیمت : 300,000 ریال

 

در این شماره، سه شعر از امام حسین (ع)، سه مقاله از دكتر حسین الهی قمشه‌ای، دو رساله دربارۀ وحدت وجود از خواجه خُرد به تصحیح ویلیام چیتیك و احمد بهشتی شیرازی، ترجیع‌بند هاتف اصفهانی با ترجمۀ انگلیسی آن از نیكلسون، دیوان شبلی عارف قرن سوم، پندنامۀ ابن‌مقفع، ملاقات پوشكین و فاضل‌خان گروسی از سعید نفیسی، چهار غزل از آقا محمدرضا قمشه‌ای، ترجمۀ قصیدۀ عینیۀ ابوعلی سینا، شرح موضوعی غزلیات حافظ و... آمده است. همچنین بخش كلمات به گفتارهایی از بابا طاهر، سنایی، خاقانی و امیرخسرو دهلوی اختصاص داده شده است.