دین عرفان و فلسفه

نام کتاب : هابرماس، باختین، بوردیو

نویسنده : نیک کراسلی و جان مایکل رابرتز

مترجم : محمود مقدس

چاپ : اول

قطع : رقعی

سال چاپ : 1394

تعداد صفحه : 304

قیمت : 175,000 ریال

 

آرا و ایده‌های هابرماس درباره حوزه عمومی به‌خصوص مباحث کتاب تحول ساختاری حوزه عمومی سبب طرح پرسش‌ها و مسایل بسیاری شده به طوری که مشکلات مشهود در نظریات وی برخی را به کنارگذاشتن مفهوم حوزه عمومی و جایگزینی ایده‌های مشابه واداشته است. نویسندگان کتاب حاضر می‌کوشند بابهره‌گرفتن از نظریات باختین، بوردیو و جان استوارت میل و نیز مسأله جنبش‌های اجتماعی و اهمیت تکنولوژی‌های ارتباطی نوپدیدی چئون ابنترنت، ایده‌ها و دیدگاه‌های تازه و بدیعی را به مبحث حوزه عمومی تزریق کنند و افق‌های جدیدی را پیش‌روی خواننده بگسترانند. مطالعه این کتاب به علاقه‌مندان حوزه جامعه‌شناسی، فلسفه و ارتباطات توصیه می‌شود