سیاست و اجتماع

نام کتاب : انحلال نظام تدبیر

نویسنده : فتح‌الله آقاسی‌زاده

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1394

تعداد صفحه : 736

قیمت : 395,000 ریال

 

گاه در مقاطعي از تاريخ يك كشور، وقايع و اتفاقاتي رخ مي دهد كه بررسي و تحليل ابعاد آن بسيار بسيار پندآموز است. گام اول براي چنان تحليل هايي، مستندسازي وقايع و پرده برداري از ابعاد موضوعات رخ داده است. داستان انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي در دورخ محمود احمدي نژاد يكي از اين وقايع است كه در نوع خود بي نظير است. اين كتاب حاصل پژوهشي است كه نگارنده براي يافتن پاسخ به سئوالات متعددي در خصوص پروژه انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي توسط رئيس جمهور احمدي نژاد، انجام داده است. از جمله اينكه چرا سازمان مديريت و برنامه ريزي منحل شد؟ آيا اين سازمان آمريكايي بود؟ آيا اين سازمان انقلابي نبود؟ احمدي نژاد چگونه توانست اين سازمان را منحل كند؟ چه كساني در اين فرايند نقش آفريني كردند؟ سهم سياست و روابط در كيك بودجه ، چگونه تجلي مي يابد؟ اثر حاضر، متمايز از نوشته هاي ديگر در باره سازمان مديريت و برنامه ريزي و انحلال آن است. نويسنده خود از اهالي بهارستان است و هيچ دلبستگي سياسي به هيچ اردوگاه سياسي نشان داري ندارد. مطالعه دقيق اين اثر به همه آنها كه دغدغه توسعه ايران را دارند، توصيه مي شود.بعلاوه تصاويري ديدني از سپهر سياست، قدرت و مديريت در ايران را نيز نشان مي دهد.