سیاست و اجتماع

انسان و جامعه

نام کتاب : انسان و جامعه

نویسنده : جان پلامناتز

مترجم : کاظم فیروزمند

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1387

تعداد صفحه : 1494

قیمت : 650,000 ریال

 

بی‌شك تاكنون كتب و رساله‌های بی‌شماری پیرامون موضوع «بررسی تاریخ اندیشۀ سیاسی غرب» به چاپ رسیده و بسیاری از آنها نیز ادعای تحلیل بی‌طرفانه و كامل اندیشه‌های متفكرین كلیدی اندیشۀ سیاسی غرب را داشته‌اند. اما به جهت نشستن غبار زمان و اجرا شدن پاره‌ای از اندیشه‌های برخی از این متفكرین در عمل (همچون بخشی از نظریات ماركس و قرائت خاصی از اندیشه‌های هگل) و مبدل شدن این اندیشه‌ها به نوعی ایدئولوژی، عملاً تحلیل و شرح «بی‌طرفانۀ» آرای ایشان به امری بس دشوار بدل گشته است. از سوی دیگر، مراجعه به منابع دست اول نیز در پاره‌ای موارد به جهت پرنویس بودن برخی متفكران به مشكلی دیگر مبدل می‌شود. در نهایت، مشكل ارائۀ شرح ساده از پیچیدگی‌های اندیشۀ متفكران در عین نیفتادن به دام ساده‌سازی این اندیشه‌ها نیز در چنین آثاری مشكلی همیشگی است.

پرفسور جان پلامناتز استاد برجستۀ دانشگاه آكسفورد در اثر معظم و ستایش‌شدۀ خود «انسان و جامعه» تلاش كرده است با رویكردی آكادمیك و با اتكا به تجربۀ سال‌ها تدریس، از مشكلات فوق بپرهیزد و به گواهی تجدید چاپ‌های مكرر كتاب انگلیسی و ترجمۀ آن به بسیاری زبان‌ها در این مهم موفق بوده است.

كتاب حاضر (كه از روی آخرین ویرایش نسخۀ انگلیسی به چاپ رسیده است) تاریخ اندیشۀ سیاسی غرب و بررسی آرای اندیشمندان و فلاسفۀ سیاسی، از طلوع این اندیشه در دولت‌شهرهای یونان باستان تا كارل ماركس – كه به روایتی می‌توان او را آخرین اندیشمند كلاسیك در این حوزه دانست – را دربرمی‌گیرد و به عنوان منبع درسی دوره‌های فوق‌لیسانس و دكترا در بسیاری دانشگاه‌های معتبر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.