سیاست و اجتماع

چند جهانی شدن

نام کتاب : چندجهانی شدن

نویسنده : پیتر برگر

مترجم : علی کیانمهر-لادن کمالی

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1384

تعداد صفحه : 432

قیمت : 215,000 ریال

 

كتاب حاضر كوششی است برای بررسی موردی تأثیر فرآیند جهانی‌شدن بر كشورهای مركزی و پیرامونی از جهات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی كه در آن نشان داده می‌شود امروزه ما در حقیقت نه با یك فرآیند معین و مشخص، بلكه با روندهای گوناگون جهانی‌شدن و تأثیر و تأثر متقابل میان فرهنگ‌ها و روندهای پیچیده مواجه هستیم.