سیاست و اجتماع

در مسئولیت دین

نام کتاب : در مسئولیت دین، خاطرات صلح در عصر جهانی شدن

نویسنده : هلموت اشمیت

مترجم : محبوبه شمشادیان

چاپ : اول

قطع : رقعی

سال چاپ : 1393

تعداد صفحه : 272

قیمت : 149,000 ریال

 

هلموت اشمیت صدر اعظم بیش از چهار دهه‌ی گذشته آلمان بعد از کناره‌گیری از مقامات متعدد سیاسی به مطالعه ادیان گوناگون، پیدایش ایدئولوژی‌های مختلف و عواقب آن و رابطه‌ی دین و سیاست پرداخت. آن چنان که از بسیاری از سخنرانی‌ها و مقالات جمع‌آوری شده وی در این کتاب برمی‌آید، همواره دغدغه وی برقراری و چگونگی حفظ صلح جهانی است. در سخنرانی‌های متعدد خود که به مناسبت‌های مختلف در شهرها کشورهای سراسر جهان ایراد نموده است، اساساً مبانی ادیان را بررسی نموده و همگان را به صلح دائم ترغیب می‌نماید. وی همچنین مخاطرات صلح را در عصر حاضر در مسئولیت سه دین بزرگ یکتاپرست از جمله یهودیت، مسیحیت و اسلام انگاشته و بزرگان و عالمان این سه دین و پیرووان آنها و رهبران سیاسی جهان را در نهایت به احترام متقابل و تساهل فرا می‌خواند. او در عین حال نگران به خطر انداختن صلح جهانی از طریق سو استفاده از دین برای مقاصد سیاسی است. بدین دلیل وی رفتار عادلانه را از همگان خصوصاً رهبران دینی و سیاسی جهان درخواست می‌کند. وی در حال حاضر یکی از برجسته‌ترین الگوهای اخلاقی برای خیل عظیمی از شهروندان آلمانی و اندیشمندان جهان محسوب می‌شود.