سیاست و اجتماع

نام کتاب : هویت و سیاست خارجی در ایران و خاورمیانه

نویسنده : رحمن قهرمانپور

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1394

تعداد صفحه : 512

قیمت : 345,000 ریال

 

هویت از زمان فروپاشی شوروی و جنگ‌های بالكان و بعدها ظهور گروه‌های افراطی در خاورمیانه دوباره در كانون توجه علوم سیاسی و متخصصان سیاست و حتی سیاستمداران قرار گرفته است. هویت در همان حال كه می‌تواند زمینه‌ساز همكاری باشد، می‌تواند به گسترش جنگ و درگیری هم كمك كند. كتاب حاضر كه نتیجه تحقیقات و مطالعات یك دهه گذشته نویسنده در زمینه هویت و سیاست خارجی است، می‌كوشد تا نشان دهد كه نحوه تعریف یك دولت از هویت خود، تأثیر مستقیمی بر عملكرد آن در سیاست خارجی دارد.

 

نویسنده ابتدا به این موضوع مهم می‌پردازد كه چگونه یك هویت خاص با به كارگیری انواع چهره‌های قدرت تبدیل به قدرت مسلطد می‌شود و می‌كوشد آن را بازتولید كند. اما چالش‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، بازتولید هویت مسلط را دشوار می‌كنند. لذا هویت دولت به مرور زمان تغییر می‌كند و این امر، خود را در سیاست خارجی نیز نشان می‌دهد. نویسنده بر همین اساس، دو جریان اصلی طرفدار اسلام سیاسی (صدور انقلاب) و طرفدار اسلام پسا - سیاسی (تعامل سازنده) را در ایران بررسی می‌كند.