سیاست و اجتماع

نام کتاب : جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون

به کوشش : سعید مدنی قهفرخی

چاپ : اول

قطع : رقعی

سال چاپ : 1395

تعداد صفحه : 284

قیمت : 180,000 ریال

 

این کتاب ترجمه مقالاتی است درباره جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون بر اساس تجارب سیاسی-اجتماعی و زیستی دیگر کشورها. از این رو نباید آن‌ها را به مثابه نسخه عین به عین برای این سرزمین تجویز کرد. لذا ذهن خلاق خوانندگان را به پرسش‌گری نقادانه یافته‌های دیگر صاحب‌نظران در خصوص جنبش‌های اجتماعی دعوت می‌کند.