روانشناسی

سلانه سلانه با حیوانات آشنا شویم

نام کتاب : سلانه سلانه با حیوانات آشنا شویم

نویسنده : مارک بکاف

مترجم : فاطمه معتعمدی

چاپ : اول

قطع : رقعی

سال چاپ : 1388

تعداد صفحه : 274

قیمت : 120,500 ریال

 

در روزگار ما، نیاز جدیدی برای دادن اطلاعات و تشویق نسل جوان به فهمیدن دنیای طبیعی و رابط‌شان با آن در حال شکل‌گیری است؛ نیازی تازه برای آن که برای جوانانمان فرصت‌هایی فراهم شود که احترام به زندگی انواع موجودات و احساس همدلی و یگانگی با دیگر موجودات طبیعی در آنها پرورش یابد.
این کتاب هم ابعاد ارتباط ما با حیوانات و نحوه تفکر ما درباره آن‌ها را، چه در طبیعت و چه خانه مورد بحث قرار داده و بخصوص حس وظیفه و توجه کودکان را بر می‌انگیزد تا نسب به حیوانات مهربان بوده و به آن‌ها احترام بگذارند و نیز درک و فهم بیشتری نسبت به سایر افراد داشته باشند.