دائره المعارف و فرهنگ

فرهنگ اصطلاحات انگلیسی فارسی

نام کتاب : فرهنگ اصطلاحات انگلیسی- فارسی

نویسنده : سید اسماعیل ضیاء

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1382

تعداد صفحه : 716

قیمت : 355,000 ریال

 

بدون شك لزوم آشنایی با اصطلاحات زبان انگلیسی برای هر محقق‎، مترجم و یا هركس دیگری كه به نوعی با زبان انگلیسی سر و كار دارد امری‎ انكارناپذیر است‎. اما متأسفانه كمبود فرهنگی جامع برای این موضوع كاملاً احساس می‎‌شود و فرهنگ‎‌های اصطلاحات موجود هیچ‎‌كدام به تنهایی برآورندۀ‎ نیاز كاربران نمی‎‌باشند. این كتاب به نوبۀ خود تلاشی است جهت پركردن این خلاء كاملاً محسوس و در آن سعی شده است تا روزمره‎‌ترین و پربسامدترین‎ اصطلاحات انگلیسی به فارسی ترجمه شده و یا با اصطلاحات معادل فارسی جایگزین شوند.