معماری و ساختمان

باغ‌های اسلامی

نام کتاب : باغ‌های اسلامی (معماری، طبیعت و مناظر)

نویسنده : مجید راسخی

چاپ : اول

قطع : خشتی

سال چاپ : 1392

تعداد صفحه : 374

قیمت : 295,000 ریال

 

طبیعت در منظر اعراب پیش‌ از اسلام، منظری موحش و هولناک داشت، زیرا نماینده بیابان و صحرا بود که در آن، به دلیل نبود آب، هرگونه زندگی نفی می‌شود. در قرآن در شرح نعمت‌های بهشت، در مرحله اول به آب اشاره شده است که نماد آبادانی و سرسبزی است. کتاب‌ حاضر حاصل تحقیقات مفصل آتیلیو پتروچیولی، محقق معاصر پیرامون باغ‌های اسلامی است.