معماری و ساختمان

نام کتاب : تاریخ حفاظت معماری

نویسنده : یوکا یوکیلهتو

مترجم : محمد حسن طالبیان

به کوشش : محمد حسن طالبیان

چاپ : دوم

قطع : رحلی

سال چاپ : 1387

تعداد صفحه : 394 صفحه

قیمت : 300,000 ریال

 

کتاب حاضر بی‌گمان نخستین كتاب جامع در موضوع حفاظت معماری است كه افزون بر قابلیت تدریس در سطوح دانشگاهی، همزمان در بردارندۀ هر دو جنبۀ نظری و تاریخی حفاظت است. اما اهمیت بنیادین كتاب، بیشتر از این مایه می‌گیرد كه خواننده درمی‌یابد حفاظت نه فقط یك تدبیر برای حفظ آثار تاریخی، كه خود برآیند تحول و تطور اندیشۀ بشر در طول سده‌هاست،