معماری و ساختمان

نام کتاب : مدیریت کارگاه

نویسنده : جی. ای جانستون

مترجم : سام فروتنی

چاپ : پنجم

قطع : خشتی

سال چاپ : 1394

تعداد صفحه : 320

قیمت : 195,000 ریال

 

در این كتاب سعی شده است تا شیوه‎های نگهداری مصالح و تجهیزات ساختمانی با زبانی ساده جهت پیمانکاران و تمام کسانی که به نوعی دست‎اندرکار‎ کارگاه‎های ساختمانی هستند توضیح داده شود. موافقتنامه و شرایط عمومی و خصوصی پیمان نیز به صورت ضمیمه در کتاب آمده است.