معماری و ساختمان

نام کتاب : مسجد ایرانی

نویسنده : محمد بهشتی

چاپ : اول

قطع : خشتی

سال چاپ : 1389

تعداد صفحه : 184

قیمت : 165,000 ریال

 

آنچه که به عنوان روح معماری ایرانی می‌شناسیم در منتهای مراتب در مسجد ایرانی ظهور یافته است. کتاب حاضر تلاشی است برای تقرب به شالوده‌های فکری و نظری معماری ایرانی و فهم دقیق و صحیح آن.