معماری و ساختمان

نام کتاب : مسکن، حومه و شهر

نویسنده : نوربرت شوئنوئر

مترجم : شهرام پوردیهیمی

چاپ : دوم

قطع : خشتی

سال چاپ : 1388

تعداد صفحه : 214

قیمت : 110,000 ریال

 

اتفاق مهمی كه پس از جنگ جهانی دوم چهرۀ شهرها را دگرگون كرد توسعۀ مناطق مسكونی و پخش آن در سطح كل شهر بود. جمعیت در شهرها بعد از جنگ‎ به طور چشم‎گیری افزایش یافت و شهرها در مدت كوتاهی به دلیل مهاجرت تغییر كلی كردند و در نتیجه فضاهای مسكونی مورد غفلت قرار گرفتند. این‎ كتاب تلاشی است جهت ارائه راه حل برای غلبه بر بحران شهرنشینی از طریق بررسی مورد به مورد تلاش‎های انجام گرفته در سراسر جهان‎.