معماری و ساختمان

نام کتاب : معماری و راز جاودانگی

نویسنده : کریستف الکساندر

مترجم : مهرداد قیومی بیدهندی

چاپ : سوم

قطع : خشتی

سال چاپ : 1393

تعداد صفحه : 360

قیمت : 195,000 ریال

 

برای آنکه دوباره بتوانیم بناها و شهرهایی زنده بسازیم که چون موجودات زنده حیات داشته باشند و به محیط و بهره‌برداران از خود پاسخی طبیعی بدهند باید دوباره زبان‌های الگوی مشترک بسازیم. الکساندر می‌کوشد راه ساختن زبان الگوی معماری و شهر را در این روزگار نشان دهد.