معماری و ساختمان

نام کتاب : معماری: اختیار یا سرنوشت

نویسنده : لئون کری

مترجم : مهرداد قیومی بیدهندی

چاپ : اول

قطع : خشتی

سال چاپ : 1389

تعداد صفحه : 240

قیمت : 125,000 ریال

 

لئون كرییر، معمار اندیشمند اهل لوگزامبورگ، در این كتاب می‌كوشد مشكلات بناها و شهرهای امروزی را عمیقاً، اما به زبان معماران، روشن كند. او بیشتر این مشكلات را ناشی از جنبش مدرن می‌داند و معتقد است مدرنیسم حتی به اصول مدرنیته خیانت كرده است. به نظر او، انسان‌ها در طی قرون می‌دانستند كه چگونه بهتر زندگی كنند و چگونه بناها و شهرها و روستاهایی برای زندگی بهتر پدید آورند؛ اما جنبش مدرن، با ادعاهای متكبرانه‌اش، این دانایی را از آنان گرفت و آنان را واداشت كه به داشته‌های درونی و بیرونی‌شان پشت كنند. این رفتار زندگی و معماری و شهر انسان امروزی را در هم ریخت. به نظر كرییر، نباید وضع كنونی را سرنوشت مقدر انسان این روزگار دانست و بدان تن داد. باید امیدوارانه كوشید و گذاشت تا درخت فرهنگ و معماری انسانی از ریشه‌های كهن آن دوباره بروید. برای رسیدن به این منظور، این كتاب راه‌هایی در پیش می‌نهد و معتقد است كه اصلاح باید در همۀ مراتب قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری (در مقیاس‌های گوناگون) و معماری كلان و خرد صورت گیرد.