معماری و ساختمان

نام کتاب : هنر و معماری اسلامی

نویسنده : روبرت هیلن برند

مترجم : اردشیر اشراقی

چاپ : چهارم

قطع : وزیری

سال چاپ : 1394

تعداد صفحه : 288

قیمت : 145,000 ریال

 

بدون شك نام روبرت هیلن‌برند، مورخ و متخصص برجستۀ تاریخ هنر و معماری شرق، در میان محققین این شاخه از پژوهش هنر از اعتبار و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. كتاب «معماری و هنر اسلامی» اگر نگوییم جذاب‌ترین، بدون شك جامع‌ترین اثر هیلن‌برند در این موضوع است. ساختار كتاب به صورت بررسی مورد به مورد اشیا و آثار هنری برجای مانده از هر دوره و نهایتاً تحلیل روح حاكم بر هر دوره با توجه به آثار، مورد بررسی می‌باشد. بدین منظور هیلن‌برند علاوه بر هنر، به ناچار در ابتدای هر فصل به طور مختصر تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی هر دوره را شرح و تفسیر كرده است. زمان بررسی شده در كتاب از دورۀ امویان تا دوران امپراتوری عثمانی را دربرمی‌گیرد و گسترۀ جغرافیایی آن به پهنای تمام امپراتوری اسلامی (از هند تا اندلس اسپانیا) است. بدین ترتیب از شرح و بررسی زیبایی‌های «الحمرا» تا توضیح چگونگی فائق آمدن تصویرگران و مجسمه‌سازان مسلمان بر محدودیت‌های موجود، و از توصیف كاروانسراهای بدیع برجای مانده تا چگونگی پدید آمدن شهر- قصرها، همگی موضوعاتی هستند كه می‌توان انتظار شرح آنها را به بهترین نحو در این كتاب داشت. كتاب تحلیل و تفسیرهایش پیرامون آثار هنری را به 211 عكس بدیع مستند كرده است.