معماری و ساختمان

نام کتاب : حکایت خرگرد و مدرسه

نویسنده : مهدی گلچین عراقی

با مقدمه : مهرداد قیومی بیدهندی

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1394

تعداد صفحه : 144

قیمت : 85000 ریال

 

بگذارید حیرتی را بیان كنم كه در مواجهه با مدرسۀ غیاثیه خرگرد در همۀ ما پدید می‌آید. اینجا كجاست كه پذیرای مدرسه شده است و چرا مدرسه را اینجا ساخته‌اند؟ مدرسۀ غیاثیه ما را به نگاهی عمیق می‌خواند به محیط اطرافش. دعوتمان می‌كند كه در این نكات تأمل كنیم كه اینجا چگونه جایی است و چه كسانی اینجا را چنین جایی دیده‌اند؟ این خود مدرسۀ غیاثیۀ خرگرد است كه ما را به پرسیدن این پرسش‌ها فرامی‌خواند. آنچه مدرسه می‌خواهد از او بپرسیم همین است. در واقع به سبب پدیدآمدن این حیرت دربارۀ جای مدرسۀ غیاثیه، این بنا به نمونه‌ای آشكار برای بررسی رابطۀ اثر معماری با بستر پیدایشش تبدیل شده است