هنر

نام کتاب : آموزش تار و سه‌تار (دوره سوم و چهارم)

نویسنده : اسدالله حجازی

چاپ : اول

قطع : رحلی

سال چاپ : 1378

تعداد صفحه : 264

قیمت : نایاب

 

این كتاب در واقع ادامۀ آموزش تار و سه‎‌تار (دورۀ اول و دوم) است. هنرجویان در دورۀ سوم این کتاب با پیش‌‎درآمد، رنگ و نیز قطعات ضربی که در موسیقی ایرانی ارائه شده است آشنا می‎‌شوند تا با آمادگی بیشتر به فراگیری دورۀ بعد یعنی آوازنوازی بپردازند. دورۀ چهارم شامل قطعات دو - سه - چهارنوازی به فرم‎‌های مختلف است که جهت تمرین هم‌نوازی برای هنرجویان ساخته و تنظیم شده است.