هنر

نام کتاب : نمادشناسی و اسطوره

نویسنده : محمد پیرحیاتی (مونس)

چاپ : اول

قطع : خشتی کوچک

سال چاپ : 1395

تعداد صفحه : 252

قیمت : 125,000 ریال

 

نمادشناسی یکی از روش‌های بازبینی، بازخوانی، بازاندیشی و گاهی بازآفرینی بینش، منش، دانش و روش زیستی انسانی است که بخشی یا جزیی از یک معنا و مفهوم بزرگتر و کلی‌تر را در زمان خویش نمایندگی می‌نموده است. نمادشناسی به انتقال و سیر معنا از تفکر و بینش انسان در دوران اساطیری پرده بر می‌دارد تا چرایی و چگونگی جابه‌جایی معنا و ایده از بیان بصری به بیان زبانی در دوران لوگوسی - عصر خرد و زبان و کلام و نوشتار - را اندکی نیز آشکار نماید.