هنر

نام کتاب : زخم‌ها و لبخندها (گزیده مقاله‌ها 1390-1395)

نویسنده : شهزاد رحمتی

چاپ : اول

قطع : رقعی

سال چاپ : 1396

تعداد صفحه : 320

قیمت : 22,000 تومان

 

پیچیدگی و چندوجهی بودن، ویژگی بنیادی اغلب پدیده‌ها در جهان ناآرام ماست و این کار منتقد و تحلیل‌گر را دشوارتر از پیش و کندوکاو در قلمروهای مختلف را برای او ضروری‌تر از همیشه کرده است. قایل شدن قلمرویی خاص به عنوان به‌اصطلاح «قلمروی تخصصی» گزینه‌ای است تجملی و متعلق به گذشته. در مورد اغلب مقاله‌های گردآمده در این کتاب نیز به‌راستی نمی‌توان تعبیرهایی همچون سینمایی یا تلویزیونی یا هر تعبیر سررسات دیگری را به کار برد. نگاه تحلیلی به مضمون‌های اصلی اغلب این مقاله‌ها بدون گذراندن‌شان از صافی آموزه‌ها و تعبیرهایی برآمده از ساحت‌های مختلف تحلیل، از نظر نویسنده، می‌توانست کاری بیهوده یا دست کم ناقص باشد.