هنر

نام کتاب : داستان مادی فدن

نویسنده : صفا محمودیان

با مقدمه‌ای از : مهرداد قیومی بیدهندی

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1396

تعداد صفحه : 144

قیمت : 140,000 ریال

 

در اصفهان، جوی‌های منشعب از زاینده رود را «مادی» نامیده‌اند. یکی از گسترده‌ترین و در عین حال کهن‌ترین این مادی‌ها، مادی فدن است. در متون، رد پای مادی فدن را می‌توان تا زمان ورود عباسیان به اصفهان پی‌گرفت. آورده‌اند در این زمان مسجد جامع و کاخ ایوب ابن زیاد را مقابل یکدیگر در کنار مادی فدن بنا کرده‌اند. در دوره صفویه با پایتختی شهر اسفهان، مادی‌ها به منزله عنصری شهری بیش از پیش، اهمیت یافت، چنان که در بسیاری از فضاهای شهر آب جاری شد و بناهای گوناگونی در کنار مادی‌ها ساختند. مادی فدن نیز در آن دوره به علت گستردگی‌اش درون اصفهان و تامین آب شهر، رابطه‌ای تنگاتنگ با زندگی شهری، از جمله با معماری و فضاهای شهری اصفهان صفوی داشت. در «داستان مادی فدن» به بررسی جایگاه این مادی در اصفهان دوره صفویه پرداخته‌اید. اثر این مادی را در نظام مادی و غیرمادی شهر، چگونگی شکل‌گیری فضاهای گوناگون، شامل فضاهای باز شهری و معماری در کنار آن بررسی کرده‌ایم. از آن‌جا که معماری زندگی جدانشدنی‌اند، در این بررسی، بخشی از زندگی جاری در کنار مادی فدن نیز آشکار شده است