هنر

تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران

نام کتاب : تحلیل سوژه در ادبیات داستانی پسامدرن ایران

نویسنده : فرزاد کریمی

مترجم :

چاپ : اول

قطع : رقعی

سال چاپ : 1397

تعداد صفحه : 310

قیمت : 235,000 ریال

 

ادبیات مدرن و ادبیات پسامدرن شاید خط ممیز مشخصی نداشته باشند. اما فلسفه‌ی مدرن و فلسفه‌ی پسامدرن در اصلی‌ترین وجه تعریفشان از هم جدا می‌شوند: «سوژه»، میل به سوژه‌شدگی در فلسفه‌ی مدرن و میل به گسست از عوامل سازنده‌ی سوژه‌ای منسجم و یک‌‌پارچه در فلسفه‌ی پسامدرن، این خط ممیز است. توجه به این خط پررنگ تمایز است که ابهام در مدرن و پسامدرن بودن متن ادبی را از بین برده،‌ تکلیف خواننده و نویسنده‌ را با شیوه‌ی خوانش و نگارش متن مشخص می‌سازد.