تاریخ و جغرافیا

نام کتاب : پژوهش در نام شهرهای ایران

نویسنده : ایرج افشار سیستانی

چاپ : دوم

قطع : وزیری

سال چاپ : 1380

تعداد صفحه : 656

قیمت : 325,000 ریال

 

ایرج افشار سیستانی در كتاب حاضر به پژوهش و ریشه‎یابی نام شهرهای ایران و ذكر اقوال مختلفی كه در هر مورد وجود دارد پرداخته است. ذکر نام‎های دیگری كه برای هر شهر وجود داشته است به همراه تاریخچه و اطلاعاتی در زمینۀ جغرافیای هركدام از آنها مکمل این کتاب است‎.