علوم کاربردی

نام کتاب : نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

نویسنده : پیترجی دنینگ

چاپ : اول

قطع : وزیری

سال چاپ : 1385

تعداد صفحه : 432

قیمت : 215,000 ریال

 

این كتاب سه موضوع اساسی نظریۀ محاسبات و علم كامپیوتر – ریاضیات، مهندسی و زبان‌شناسی – را مورد بررسی و موشكافی قرار می‌دهد. این موضوعات به صورت زیر طبقه‌بندی و ارائه شده‌اند: ماشین‌ها و زبان‌های مجرد؛ مروری بر منطق، تئوری مجموعه و زبان‌ها؛ معرفی گرامرهای رسمی شامل جملات و گرامرهای تولیدكنندۀ جملات؛ معرفی ماشین‌ها و زبان‌های حالت محدود؛ بررسی محدودیت‌های اتوماتای حالت محدود؛ معرفی اتوماتای نواردار و پشته‌ای و رسیدن به این نتیجه كه برای قدرت بیشتر به حافظه نیاز داریم؛ گرامرها و زبان‌های آزاد از متن و تحلیل نحوی آنها؛ معرفی ماشین‌ تورینگ؛ مسائل حل‌ناپذیر كه هیچ راه حل كارآمدی برای آنها وجود ندارد؛ توابع بازگشتی و مطالعۀ سه كلاس توابع بازگشتی اولیه، بازگشتی µ و چندگانه؛ و در انتها سیستم‌های دستكاری رشته‌ای پست. مطالعۀ این كتاب جزئی ضروری برای هر دورۀ تحصیلی علم كامپیوتر به شمار می‌رود.