فهرستی از موسسه‌های پخش و افرادی که در توزیع کتاب‌های روزنه همیار ما هستند.


نام و نام خانوادگی نام پخشنشانیتلفن
نادر اسمعیلی‌ راداهوراانقلاب خیابان روانمهر بین اردیبهشت و فروردین پلاک 22666492588
محمدرضا شفیعی گورابیشفیعیانقلاب خیابان اردیبهشت ساختمان اردیبهشت طبقه همکف66494654
مجتبی طالقانی اصفهانیسیمای دانشانقلاب خیابان 12 فروردین پلاک 966464779
کاوه علینقیآبانانقلاب خیابان فخررازی کوی داریان مجتمع ناشران طبقه همکف واحد 1066955012
رضا احمدیعلم کشاورزیخیابان 12 فروردین نرسیده به لبافی نژاد بن‌بست یاس پلاک 11066461898
کاظم علمیگسترشخیابان دماوند خیابان سازمان آب خیابان چهارم غربی پلاک 2877350598
شعبانعلی مهدی‌زادهصدای معاصرخیابان 12 فروردین، خیابان دانشگاه نبش خیابان فراهانی پلاک 68 واحد 866978582
حسن مرتضی‌پورکوهبنانخیابان 12 فروردین کوچه نوروز پلاک 1066409509
شاهرخ ترقیمیعادخیابان فخررازی خیابان وحید نظری شرقی کوچه قدیریان پلاک 2366974081
مهدی فیروزانشهر کتاب مرکزخیابان شریعتی بالاتر از مطهری جنب کوچه کلاته88408288
مجید بدرکوهیپخش کتاب فرهنگانقلاب خیابان لبافی‌نژاد نرسیده به کارگر پلاک 266 واحد 566482150
محمد حسین‌زادگانپخش ققنوسانقلاب خیابان شهدای ژاندارمری بین فروردین و اردیبهشت پلاک 21566408640
مجید بدرکوهیپخش کتاب فرهنگانقلاب خیابان لبافی‌نژاد نرسیده به کارگر پلاک 266 واحد 566482150
مهدی میردشتیفرهنگسرای میردشتیخیابان وحیدنظری مجتمع تجاری نادر طبقه اول66490661-2
مهدی حسن‌زادهپخش پارسهخیابان شهدای ژاندارمری بین فخررازی و دانشگاه پلاک 7466477405