درباره کتاب:

کتاب تأملی بر اندیشه پیشرفت نشان م یدهد کهچگونه توسعه از درون ایده ی پیشرفت زاده شد و بهاین ترتیب درک توسعه به مفهوم قرن بیست و یکمی
آن شکل گرفت.خواندن این کتاب به اساتید، پژوهشگران و دانشجویان رشته های مختلف علوم انسانی و علاق همندان به فهممعنای توسعه پیشنهاد میشود.

تأملی بر اندیشه پیشرفت

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در google
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اسکرول به بالا

با عضویت در خبرنامه

15% تخفیف بگیرید

نشر روزنه اسپم ارسال نمی‌کند!

login

Enter your email and password and start exploding killer features

ورود

لطفا نام‌کاربری و گذرواژه خود را وارد نمایید

یا از گزینه ثبت نام استفاده کنید