ارباب حلقه ها : دو برج

۱۰۰,۰۰۰ تومان

ارباب حلقه‌ها: بازگشت شاه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه

۷۵,۶۰۰ تومان

اطلس سرزمین میانه

۴۷,۶۰۰ تومان

درخت و برگ

۲۵,۶۰۰ تومان

سیلماریلیون

۱۰۰,۰۰۰ تومان

فرزندان هورین

۴۷,۶۰۰ تومان

قصه‌های ناتمام

۳۹,۶۰۰ تومان

ماجراهای تام بامبادیل

۲۰,۰۰۰ تومان

هابیت یا آنجا و بازگشت دوباره

۷۱,۶۰۰ تومان

مجموعه  کامل ارباب حلقه ها (The Lord of the Rings ) شامل  ۱۰ عنوان کتاب است که توسط جی آر آر تالکین نوشته شده است و  رضا علیزاده در نشر روزنه به فارسی ترجمه شده است. سه گانه ارباب حلقه ها یکی از مشهورترین و تاثیر گذارترین مجموعه های ادبیات قرن ۲۱ به ‌شمار می‌رود که در ایران نیز طرفداران زیادی دارد.

 

ترتیب خواندن این مجموعه به پیشنهاد مترجم آن رضا علیزاده به شرح زیر است:
1.هابیت 2. یاران حلقه 3. دو برج 4.بازگشت شاه 5.فرزندان هورین 6.سیلماریلیون 7.درخت و برگ 8.قصه های ناتمام 9.قصه های تام بامبادیل 10. اطلس سرزمین میانه