محمدجواد گوهری در سال ۱۳۴۳ در تهران ولادت یافت. وی دوران کودکی و نوجوانی را بیشتر به کار مدرسه و دبیرستان اختصاص داد. اشتیاق علم اندوزی و کشف قلمروهای جدید در وی به اندازه ای بود که در سال‌های دبیرستان می کوشید تا به منابع پیشرفته تر از جمله فیزیولوژی گایتون دسترسی یافته آنها را مورد مطالعه قرار دهد. وی در همین سالها علاقه بسیار به فراگیری ژرف زبان انگلیسی یافت. وی با وجود موانع مادی فراوان توانست به منابع اصیل در خصوص واژه ها و دستور زبان دست یابد و دانش خود را در حد مطالعه کتاب و ژورنال ارتقا دهد.
فراغت یافتن وی از دبیرستان مقارن با شرایطی شد که سرانجام راه او را به سوی علوم انسانی و اجتماعی تغییر داد.
وی در حین تحصیل در دانشگاه به کار ترجمه روی آورد و آثار اولیه خود را در همین حوزه شکل داد.
گوهری با عنایت به توانایی‌های قابل توجهش در مباحث آکادمیک و زبان‌های خارجی موفق به کسب موقعیت های تحصیلی متعدد در خارج از کشور شد. زبان، حقوق، فلسفه و متافیزیک از جمله زمینه هایی هستند که وی را مدتها مشغول تحقیق و پژوهش و تدریس داشته اند.
وی دارای گواهینامه تدریس زبان از دانشگاه کمبریج و دکترای حقوق از دانشگاه آکسفورد بروکس می باشد.
محمدجود گوهری آثار متعددی به زبان‌های زنده دنیا دارد که غالب آنها به زبان فارسی از سوی انتشارات روزنه نشر یافته اند. دکتر گوهری از جمله همکاران انتشارات روزنه از آغاز تاسیس بوده است.
از جمله آثار ایشان به زبان فارسی ترجمه “صوفیسم و تائوئیزم” ایزوتسو می باشد که تا کنون چندین بار باز نشر شده است.

کتاب‌های تالیفی

کتاب‌های ترجمه