به پیشنهاد نشر روزنه

جدیدترین‌های نشر روزنه

بیگ سور (امضای مترجم)

۵۲,۰۰۰ تومان

خالکوبی پرنده

۶۰,۰۰۰ تومان

بیگ سور

۵۲,۰۰۰ تومان

نلی زاکس هرگز به دریا نمی‌رسد

۳۹,۶۰۰ تومان

اعتماد

۷۹,۶۰۰ تومان

در جستجوی سعادت عمومی2

۷۶,۰۰۰ تومان

در جستجوی سعادت عمومی 1

۶۰,۰۰۰ تومان

آخرین شهرزاد

۲۸,۰۰۰ تومان

بایدها و نبایدها

۴۷,۶۰۰ تومان

نمایشنامه‌های امروز سوئد1

۳۹,۶۰۰ تومان

حقوق به زبان ساده

۳۶,۴۰۰ تومان

چرا تاریکی را خدای خود نکنم؟

۳۱,۶۰۰ تومان

همسایه با سایه

۶۶,۰۰۰ تومان

کیمیا 16

۱۰۷,۶۰۰ تومان

فرزند کویر

۱۴۰,۰۰۰ تومان
کتاب های برگزیده نشر روزنه
سیاست و اجتماع
  • سیاست و اجتماع
  • ادبیات داستانی
  • فلسفه و عرفان