دسته بندی: نظریه سیاسی

پس از پایان تاریخ (گفت‌وگو با فرانسیس فوکویاما)

۷۸,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ممنون که دیر آمدید (بالیدن در عصر سه شتاب همگاه: فناوری، جهانی شدن و تغییر آب و هوا)

۱۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

دموکراتیک‌سازی،توسعه و دولت پدرسالار

۹۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هویت

۹۰,۰۰۰ تومان

دوستی در تاریخ اندیشه سیاسی غرب2 (دفتر دوم: دوران مدرن و معاصر)

۱۲۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

دوستی در تاریخ اندیشه سیاسی غرب 1 (دفتر اول: یونان، روم و مسیحیت)

۱۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

نظم و زوال سیاسی

۲۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

سیاست نامه (سیرالملوک)

۱۶۹,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هویت و سیاست خارجی در ایران و خاورمیانه

۱۳۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

نهادها و اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران

۶۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

موج سوم دموکراسی (در پایان سده بیستم)

۱۴۹,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فرهنگ در عصر جهانی شدن چالش‌ها و فرصت‌ها

۱۳۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

زیست سیاست

۷۹,۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

دولت و دموکراسی در عصر جهانی شدن

۱۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

دانشنامه سیاست حزبی

۳۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

چرخش‌های لیبرالیسم

۱۱۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

جهانی شدن و حقوق بشر

۵۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

جنبش‌های اجتماعی و دموکراتیزاسیون

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

پنج گفتار درباب حکومت

۷۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

انسان و جامعه (نظریه سیاسی و اجتماعی از ماکیاولی تا مارکس)

۶۵۰,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

هابرماس، باختین، بوردیو (تأملاتی درباره حوزه عمومی)

۷۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

کجا ایستاده‌ام؟ (پیرامون آشیان بوم‌شناختی انسان)

۲۵,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید
سبد خرید
خانه
فروشگاه
حساب کاربری من
0 محصول سبد خرید
منو