تیمور کوران

تیمور کوران، اقتصاد دان، استاد اقتصاد و علوم سیاسی، ترک تبار آمریکایی، در سال 1954( 69 ساله) در نیویورک متولد شد. او فارغ‌التحصیل دکترا از دانشگاه استنفورد است.

«حقایق نهان، دروغ‌های عیان (پیامدهای اجتماعی”تحریف ترجیح”)» نام کتابی است از همین نویسنده که  «سید حامد بهشتی» آن را ترجمه کرده است.

تحریف ترجیح به‌طور مشخص متوجه دخل و تصرف در تلقی دیگران از انگیزه‌ها یا ذهنیات ما است. البته تحریف ترجیح، با خودسانسوری، به معنی سرکوب افکار بالقوه و مورد سرزنش قرار گرفته نیز متفاوت است. در واقع تحریف ترجیح معنی وسیعتری نسبت به خود سانسوری دارد و شاید بتوان گفت خود سانسوری زیر مجموعه‌ای از تحریف ترجیح باشد. دو عبارت متداول دیگر که رابطۀ نزدیکی با تحریف ترجیح دارند عدم صمیمیت و دورویی هستند. آنچه که تحریف می‌شود می‌تواند یک ترجیح، دانش، یا یک ارزش باشد. «تیمور کوران» در این اثر از تکنیک های پژوهشی حاصل از روان شناسی، سیاست و اقتصاد استفاده می‌کند. او تلاش می‌کند نشان دهد که انگیزه هایی افراد را تشویق می کنند تا اولویت هایشان را غلط و حتی برعکس باز نمایی کنند. «تیمور کوران» همچنین نشان می دهد که تحریف ترجیح، تنها منحصر به مسائل سیاسی و نظام های مستبد و سرکوبگر نیست.

این کتاب، توسط نشر روزنه منتشر شده‌است و از طریق سایت می‌توانید آن را تهیه کنید.

نمایش یک نتیجه

حقایق نهان دروغ‌های عیان (پیامدهای اجتماعی «تحریف ترجیح»)

224,000 تومان
افزودن به سبد خرید