فردریک لوردون

فردریک لوردون استاد دانشگاه، فیلسوف و اقتصاددان فرانسوی است که تاکنون بیش از 20 کتاب در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصاد سیاسی منتشر کرده است. لوردون هر چند تلاش می‌کند تا در آثار خود طرحی نو در اندازد اما در جای جای آثار او می‌توان نشانه هایی از عمق وابستگی فکری لوردون به کارل مارکس، امیل دورکهایم و همچنین بوردیو و بازنمایی مشاهده کرد. با این وجود باید اعتراف کرد که لوردون جزء نسل چهارم فلاسفه اقتصادی فرانسه هستند. او در عین حال که به اسلاف خود وفادار مانده است سعی کرده تا تصویری امروزی‌تر از مفاهیمی مانند کاپیتالیسم ارائه دهد.

نمایش یک نتیجه

سرمایه‌داری، میل و بردگی: مارکس و اسپینوزا

96,000 تومان
افزودن به سبد خرید