محمد فاضلی

محمد فاضلی متولد۱۳۵۳، استاد سابق دانشگاه شهید بهشتی، سیاستمدار و جامعه‌شناس ایرانی است. از مهمترین مناصب او می‌توان به معاونت پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک دفتر ریاست جمهوری در دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم اشاره کرد.

فاضلی به مانند اکثر جامعه‌شناسان ایرانی در دهه‌های اخیر از منظری انتقادی به جامعه ایرانی می‌نگرد. با این حال او در آثار خود از ساختارگرایی متداول دهه 60 و 70 فراتر رفته و جامعه را نه به مانند یک کل بلکه مجموعه ای از تکه‌های گوناگون می‌بیند. محمد فاضلی همچنین در آثار خود از منظری انتقادی مسیر توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در ایران بررسی کند. چشم‌انداز انتقادی او به مسائل ایران پیوندی آشکار با تجربه او در مناصب مختلف اقتصادی و سیاسی دارد.

کتاب “ایران بر لبه تیغ” تنها اثر از محمد فاضلی زاده است که توسط نشر روزنه منتشر شده است. این کتاب نخستین بار در سال 1399 منتشر شد و تاکنون به چاپ هشتم رسیده است. فاضلی در این کتاب از منظری انتقادی در تلاش است تا به سوالی پاسخ دهد که ذهن روشنفکران ایرانی را برای بیش از یک سده به خود مشغول کرده است و آن اینکه چرا جامعه ایران به سوی توسعه، پیشرفت و قانون حرکت نمی‌کند؟

در این کتاب می خوانیم «آینده ایران چه می‌شود؟ این سؤال دشوار و طاقت‌فرساست و نمی‌توان آن‌را از ذهن پاک کرد، خاصه آن‌که زندگی روزمره هر شهروندی هم به آن گره خورده است. این کتاب شرح شماری از مهم‌ترین مسائلی است که پیش‌روی ایرانیان و حکمرانان‌شان قرار دارد، مسائلی که برخی بدخیم شده‌اند، محصول وضعیت نهادها و کیفیت حکمرانی هستند و برای دست یافتن به کیفیت زندگی بهتر باید آن‌ها را تعدیل و اصلاح کرد».

تاکنون کتاب‌های متعددی در پاسخ به این سوال به رشته تحریر در آمده است با این وجود می‌توان اذعان کرد که این کتاب شاخص‌ترین کتابی است که در سال‌های گذشته در این زمینه به چاپ رسیده است.

 

نمایش یک نتیجه

ایران، بر لبۀ تیغ

172,000 تومان
افزودن به سبد خرید