-20%

چندجهانی شدن

كتاب حاضر كوششی است برای بررسی موردی تأثیر فرآیند جهانی شدن بر كشورهای مركزی و پیرامونی از جهات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی كه در آن نشان داده می‌شود امروزه ما در حقیقت نه با یك فرایند معین و مشخص، بلكه با روندهای گوناگون جهانی شدن و تأثیر و تأثر متقابل میان فرهنگ‌ها و روندهای پیچیده مواجه هستیم.

۱۰۴,۰۰۰ تومان

سبد خرید
خانه
فروشگاه
حساب کاربری من
0 محصول سبد خرید
منو